عمولة 0%

مكتب 112 يوجد

None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 41 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 2818
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 41 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 2818
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 41 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 2818
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 59 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 4056
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 59 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 4056
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 59 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 4056
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 64 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 4053
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 64 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 4053
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 64 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 4053
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 137 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 9418
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 137 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 9418
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 137 متر مربع
الطابق: 4
سعر/الشهر/م2: $ 68
سعر/الشهر: $ 9418
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 270 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 17100
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 270 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 17100
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Пр. Юрия Гагарина, 1, лит. А
Park pobedi 5 min transport ,
Electrosila 18 min on foot
المساحة: 270 متر مربع
الطابق: 2
سعر/الشهر/م2: $ 63
سعر/الشهر: $ 17100
ممتاز
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
المساحة: 31 متر مربع
الطابق: 3 من 7
سعر/الشهر/م2: $ 640
سعر/الشهر: $ 19840
ممتاز
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
المساحة: 90 متر مربع
الطابق: 3 من 7
سعر/الشهر/م2: $ 430
سعر/الشهر: $ 38700
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

153a, Leninsky prospect
Moskovskaya 13 min transport ,
Leninskiy prospect 13 min transport ,
Park pobedi 20 min transport
المساحة: 200 متر مربع
الطابق: 5 من 11
سعر/الشهر/م2: $ 800
سعر/الشهر: $ 160000
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

153a, Leninsky prospect
Moskovskaya 13 min transport ,
Leninskiy prospect 13 min transport ,
Park pobedi 20 min transport
المساحة: 200 متر مربع
الطابق: 5 من 11
سعر/الشهر/م2: $ 800
سعر/الشهر: $ 160000
ممتاز
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

2 A, Vnukovskaya street
Zvezdnaya 40 min transport ,
Park pobedi 38 min transport ,
Moskovskaya 32 min transport
المساحة: 250 متر مربع
الطابق: 13 من 14
سعر/الشهر/م2: $ 2000
سعر/الشهر: $ 500000
ممتاز
бизнес-центр-форт-тауэр-1-1бизнес-центр-форт-тауэр-2-2бизнес-центр-форт-тауэр-3-3бизнес-центр-форт-тауэр-4-4бизнес-центр-форт-тауэр-5-5бизнес-центр-форт-тауэр-6-6бизнес-центр-форт-тауэр-7-7бизнес-центр-форт-тауэр-8-8бизнес-центр-форт-тауэр-9-9бизнес-центр-форт-тауэр-10-10бизнес-центр-форт-тауэр-11-11бизнес-центр-форт-тауэр-12-12бизнес-центр-форт-тауэр-13-13бизнес-центр-форт-тауэр-14-14бизнес-центр-форт-тауэр-15-15бизнес-центр-форт-тауэр-16-16previousnext

1/16

141a, Moskovsky prospekt
Electrosila 1 min on foot
المساحة: 447 متر مربع
الطابق: 21 من 21
سعر/الشهر/م2: $ 1500
سعر/الشهر: $ 670500
ممتاز
бизнес-центр-форт-тауэр-1-1бизнес-центр-форт-тауэр-2-2бизнес-центр-форт-тауэр-3-3бизнес-центр-форт-тауэр-4-4бизнес-центр-форт-тауэр-5-5бизнес-центр-форт-тауэр-6-6бизнес-центр-форт-тауэр-7-7бизнес-центр-форт-тауэр-8-8бизнес-центр-форт-тауэр-9-9бизнес-центр-форт-тауэр-10-10бизнес-центр-форт-тауэр-11-11бизнес-центр-форт-тауэр-12-12бизнес-центр-форт-тауэр-13-13бизнес-центр-форт-тауэр-14-14бизнес-центр-форт-тауэр-15-15бизнес-центр-форт-тауэр-16-16previousnext

1/16

141a, Moskovsky prospekt
Electrosila 1 min on foot
المساحة: 447 متر مربع
الطابق: 21 من 21
سعر/الشهر/م2: $ 1500
سعر/الشهر: $ 670500
ممتاز
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
المساحة: 729 متر مربع
الطابق: 6 من 7
سعر/الشهر/م2: $ 1500
سعر/الشهر: $ 1093500
ممتاز
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
المساحة: 737 متر مربع
الطابق: 5 من 7
سعر/الشهر/م2: $ 1500
سعر/الشهر: $ 1105500
ممتاز
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
المساحة: 796 متر مربع
الطابق: 7 من 7
سعر/الشهر/م2: $ 1500
سعر/الشهر: $ 1194000
ممتاز

قد تكون أيضا مهتما ب