Commission 0%

Found 896 offices

1/8

4 b.2, Presnenskaya emb.
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Delovoy Centr 9 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 3 min transport ,
Ulitsa 1905 goda 2 min transport
Size: 576 sq. m.
Floor: 49 out of 53
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 250 sq. m.
Floor: 55 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/2

41, Oruzgeiniy street
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 116 sq. m.
Floor: 3 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/2

41, Oruzgeiniy street
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 216 sq. m.
Floor: 4 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 50 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/2

41, Oruzgeiniy street
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 532 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 917 sq. m.
Floor: 14 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/2

41, Oruzgeiniy street
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 1068 sq. m.
Floor: 13 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 400 sq. m.
Floor: 55 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 700 sq. m.
Floor: 55 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 1050 sq. m.
Floor: 70 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/16

2/2, Paveletskaya square
Paveletskaya 2 min on foot ,
Serpuhovskaya 11 min on foot
Size: 667 sq. m.
Floor: 9 out of 27
Price for year/m2: On request
Price for month: $ 8059

1/11

10, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 4 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 50 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request