Commission 0%

Found 569 offices

office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 44 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 88000
Top 5, South-Western Administrative district
office rent lotte profsoyuznaua-1office rent lotte profsoyuznaua-2office rent lotte profsoyuznaua-3office rent lotte profsoyuznaua-4office rent lotte profsoyuznaua-5office rent lotte profsoyuznaua-6office rent lotte profsoyuznaua-7office rent lotte profsoyuznaua-8office rent lotte profsoyuznaua-9office rent lotte profsoyuznaua-10office rent lotte profsoyuznaua-11office rent lotte profsoyuznaua-12office rent lotte profsoyuznaua-13previousnext

1/13

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 21 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 157500
Top 5, South-Western Administrative district
office rent gazfield-1office rent gazfield-2office rent gazfield-3office rent gazfield-4office rent gazfield-5office rent gazfield-6office rent gazfield-7office rent gazfield-8office rent gazfield-9previousnext

1/9

23 b. 3, Obrucheva street
Kaluzhskaya 11 min on foot
Size: 104 sq. m.
Floor: 4 out of 16
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 173333
Top 5, South-Western Administrative district
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 438 sq. m.
Floor: 3 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 1003749
Top 5, South-Western Administrative district
office rent icube-1office rent icube-2office rent icube-3office rent icube-4office rent icube-5office rent icube-6office rent icube-7previousnext

1/7

58, Nakhimovsky prospekt
Profsoyuznaya 13 min on foot
Size: 510 sq. m.
Floor: 2 out of 11
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 1011500
Top 5, South-Western Administrative district
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 47 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 33291
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 53 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 37541
office rent omega plaza-1office rent omega plaza-2office rent omega plaza-3office rent omega plaza-4office rent omega plaza-5previousnext

1/5

19, Leninskaya Sloboda street
Avtozavodskaya 7 min on foot ,
Tehnopark 14 min transport ,
Dubrovka 25 min transport
Size: 28 sq. m.
Floor: 3 out of 10
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 56000
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 71 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 10500
Price for month: $ 62125
office rent danilovskaya manufactura-1office rent danilovskaya manufactura-2office rent danilovskaya manufactura-3office rent danilovskaya manufactura-4office rent danilovskaya manufactura-5office rent danilovskaya manufactura-6office rent danilovskaya manufactura-7office rent danilovskaya manufactura-8office rent danilovskaya manufactura-9office rent danilovskaya manufactura-10office rent danilovskaya manufactura-11office rent danilovskaya manufactura-12office rent danilovskaya manufactura-13office rent danilovskaya manufactura-14office rent danilovskaya manufactura-15office rent danilovskaya manufactura-16office rent danilovskaya manufactura-17office rent danilovskaya manufactura-18office rent danilovskaya manufactura-19office rent danilovskaya manufactura-20office rent danilovskaya manufactura-21office rent danilovskaya manufactura-22office rent danilovskaya manufactura-23previousnext

1/23

9, Varshavskoe highway
Tulskaya 16 min transport ,
Nagatinskaya 18 min transport
Size: 67 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 7712
Price for month: $ 70975
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 106 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 75083
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 84 sq. m.
Floor: 4 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 106400
Top 5, South-Western Administrative district
office rent leninskiy 111-1office rent leninskiy 111-2office rent leninskiy 111-3office rent leninskiy 111-4office rent leninskiy 111-5office rent leninskiy 111-6office rent leninskiy 111-7office rent leninskiy 111-8office rent leninskiy 111-9office rent leninskiy 111-10office rent leninskiy 111-11office rent leninskiy 111-12office rent leninskiy 111-13office rent leninskiy 111-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 1 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 115500
office rent cherry tower-1office rent cherry tower-2office rent cherry tower-3office rent cherry tower-4office rent cherry tower-5office rent cherry tower-6office rent cherry tower-7office rent cherry tower-8office rent cherry tower-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 10 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 125000
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 97 sq. m.
Floor: 12 out of 17
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 122866
Top 5, South-Western Administrative district
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 126 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 130199
Top 5, South-Western Administrative district
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 133000
Top 5, South-Western Administrative district
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 221 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 7600
Price for month: $ 139966
Top 5, South-Western Administrative district
office rent lotos-1office rent lotos-2office rent lotos-3office rent lotos-4office rent lotos-5office rent lotos-6office rent lotos-7office rent lotos-8office rent lotos-9office rent lotos-10office rent lotos-11office rent lotos-12office rent lotos-13office rent lotos-14office rent lotos-15office rent lotos-16office rent lotos-17office rent lotos-18office rent lotos-19office rent lotos-20office rent lotos-21office rent lotos-22office rent lotos-23office rent lotos-24office rent lotos-25office rent lotos-26office rent lotos-27office rent lotos-28office rent lotos-29office rent lotos-30office rent lotos-31office rent lotos-32office rent lotos-33office rent lotos-34office rent lotos-35office rent lotos-36office rent lotos-37office rent lotos-38office rent lotos-39office rent lotos-40office rent lotos-41office rent lotos-42office rent lotos-43office rent lotos-44office rent lotos-45office rent lotos-46office rent lotos-47office rent lotos-48office rent lotos-49office rent lotos-50previousnext

1/50

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 78 sq. m.
Floor: 8 out of 21
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 156000
office rent 9 acres-1office rent 9 acres-2office rent 9 acres-3office rent 9 acres-4office rent 9 acres-5office rent 9 acres-6office rent 9 acres-7office rent 9 acres-8office rent 9 acres-9office rent 9 acres-10office rent 9 acres-11office rent 9 acres-12office rent 9 acres-13office rent 9 acres-14office rent 9 acres-15office rent 9 acres-16office rent 9 acres-17office rent 9 acres-18office rent 9 acres-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 14 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 155000
Top 5, South-Western Administrative district

Find office space in South-Western Administrative district (YUZAO) in Moscow for rent through RENTOFFICETODAY

On the RENTOFFICETODAY we present a detailed directory - office space for lease and rent in the South-Western administrative okrug (YUZAO), near one of the most important streets of the capital – LeninskyProspekt. Here in Moscow there is the main office of the company Gazprom - the world's largest gas company.

In this section we exhibit the vacant office spaces of different classes, sizes and convenient locations, all providing Youwith the opportunity to rent an office in the South-West Administrative District to fulfil certain tasks of Your business.

You may also be interested in

Office space for rent in Moscow City
Offices found 63
Offices | Moscow | Presnensky district
Offices found 392
office space for rent in Tverskoy district in Moscow
Offices found 535
rent an office in Moscow
Offices found 8431

Ratings of business centers