Commission 0%

Found 566 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 757 sq. m.
Floor: 2 out of 8
Price for year/m2: $ 4600
Price for month: $ 290183
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

15, Leninskiy Prospect
Shabolovskaya 9 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 10 out of 22
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 291666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 235 sq. m.
Floor: 2 out of 17
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 293750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 245 sq. m.
Floor: 8 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 306250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 185 sq. m.
Floor: 2 out of 22
Price for year/m2: $ 22880
Price for month: $ 352733
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

Kaluzhskoe shosse, 23 km, domovl. 14, bld. 3p. Sosenskoe
Tyepliy stan 10 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 3 out of 7
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 520833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

14 b. 3, Krzhizhanovskogo street
Profsoyuznaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 13 min transport ,
Akademicheskaya 14 min on foot
Size: 203 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 355250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 344 sq. m.
Floor: 5 out of 17
Price for year/m2: $ 12400
Price for month: $ 355466
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 261 sq. m.
Floor: 9 out of 17
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 358875
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 300 sq. m.
Floor: 6 out of 17
Price for year/m2: $ 14400
Price for month: $ 360000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 300 sq. m.
Floor: 16 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 375000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

23 b. 3, Obrucheva street
Kaluzhskaya 11 min on foot
Size: 223 sq. m.
Floor: 10 out of 16
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 371666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 19 out of 21
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 400000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

9, Varshavskoe highway
Tulskaya 16 min transport ,
Nagatinskaya 18 min transport
Size: 278 sq. m.
Floor: 4 out of 6
Price for year/m2: $ 17034
Price for month: $ 510454
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 350 sq. m.
Floor: 10 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

17, Nauchniy proezd
Kaluzhskaya 11 min on foot ,
Novie Cheremushki 17 min transport ,
Sevastopolskaya 5 min transport
Size: 344 sq. m.
Floor: 3 out of 17
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 430000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

15, Leninskiy Prospect
Shabolovskaya 9 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 10 out of 22
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

2, Odesskaya street
Nahimovskiy prospect 6 min on foot ,
Sevastopolskaya 14 min transport
Size: 242 sq. m.
Floor: 11 out of 21
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 484000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

56, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 13 min transport ,
Profsoyuznaya 10 min transport ,
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 400 sq. m.
Floor: 16 out of 19
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 500000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

65, Profsoyuznaya street
Kaluzhskaya 4 min on foot ,
Novie Cheremushki 8 min transport
Size: 294 sq. m.
Floor: 10 out of 22
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 514500
Premium