Commission 0%

Found 215 offices

office rent leninskiy 111-1office rent leninskiy 111-2office rent leninskiy 111-3office rent leninskiy 111-4office rent leninskiy 111-5office rent leninskiy 111-6office rent leninskiy 111-7office rent leninskiy 111-8office rent leninskiy 111-9office rent leninskiy 111-10office rent leninskiy 111-11office rent leninskiy 111-12office rent leninskiy 111-13office rent leninskiy 111-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 1 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 115500
office rent leninskiy 111-1office rent leninskiy 111-2office rent leninskiy 111-3office rent leninskiy 111-4office rent leninskiy 111-5office rent leninskiy 111-6office rent leninskiy 111-7office rent leninskiy 111-8office rent leninskiy 111-9office rent leninskiy 111-10office rent leninskiy 111-11office rent leninskiy 111-12office rent leninskiy 111-13office rent leninskiy 111-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 161250
office rent leninskiy 111-1office rent leninskiy 111-2office rent leninskiy 111-3office rent leninskiy 111-4office rent leninskiy 111-5office rent leninskiy 111-6office rent leninskiy 111-7office rent leninskiy 111-8office rent leninskiy 111-9office rent leninskiy 111-10office rent leninskiy 111-11office rent leninskiy 111-12office rent leninskiy 111-13office rent leninskiy 111-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 113 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 197750
office rent leninskiy 111-1office rent leninskiy 111-2office rent leninskiy 111-3office rent leninskiy 111-4office rent leninskiy 111-5office rent leninskiy 111-6office rent leninskiy 111-7office rent leninskiy 111-8office rent leninskiy 111-9office rent leninskiy 111-10office rent leninskiy 111-11office rent leninskiy 111-12office rent leninskiy 111-13office rent leninskiy 111-14previousnext

1/14

111, Leninskiy prospekt
Yugo-Zapadnaya 16 min transport ,
Novie Cheremushki 32 min transport ,
Prospekt vernadskovo 18 min transport
Size: 128 sq. m.
Floor: 5 out of 24
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 224000
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 438 sq. m.
Floor: 3 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 1003749
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 523 sq. m.
Floor: 16 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 1198541
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 879 sq. m.
Floor: 3 out of 19
Price for year/m2: $ 21000
Price for month: $ 2014374
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 1773 sq. m.
Floor: 14 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 3634650
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 3500 sq. m.
Floor: 14 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 7175000
office rent algoritm-1office rent algoritm-2office rent algoritm-3office rent algoritm-4office rent algoritm-5office rent algoritm-6office rent algoritm-7office rent algoritm-8office rent algoritm-9office rent algoritm-10office rent algoritm-11office rent algoritm-12office rent algoritm-13office rent algoritm-14previousnext

1/14

22, Akademika Pilyugina street
Novie Cheremushki 8 min transport ,
Prospekt vernadskovo 14 min transport
Size: 6765 sq. m.
Floor: 17 out of 19
Price for year/m2: $ 18100
Price for month: $ 10264760
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Обручева ул., 55А
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11428
Price for month: $ 19999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Наметкина ул., 14, стр. 1
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 18 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 14406
Price for month: $ 21609
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

Наметкина ул., 14, стр. 1
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 18 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 14406
Price for month: $ 21609
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Профсоюзная ул., 57
Novie Cheremushki 7 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8652
Price for month: $ 25956
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Научный пр-д, 12
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8652
Price for month: $ 25956
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Новаторов ул., 7А, кор. 2
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 35000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

Научный пр-д, 8, стр. 1
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12002
Price for month: $ 36006
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Новочерёмушкинская ул., 65, стр. 1
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12002
Price for month: $ 36006
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

Обручева ул., 36, кор. 1, 2
Novie Cheremushki 5 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12002
Price for month: $ 36006
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Обручева ул., 55А
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 12002
Price for month: $ 36006
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Профсоюзная ул., 57
Novie Cheremushki 7 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13695
Price for month: $ 38802
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

Научный пр-д, 12
Novie Cheremushki 10 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13695
Price for month: $ 38802
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

Херсонская ул., 43, кор. 3
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

Кржижановского ул., 14, стр. 3
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Старокалужское ш., 62
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 29 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 17379
Price for month: $ 41999

You may also be interested in