Commission 0%

Found 64 offices

1/11

10, Presnenskaya Quay
Region: Moscow City
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 4 min on foot
Size: 917 sq. m.
Floor: 14 out of 75
Price for year/m2: On request
Price for month: On request

1/10

10, Testovskaya street
Region: Moscow City
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot
Size: 53 sq. m.
Floor: 11 out of 27
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 2742

1/10

10, Testovskaya street
Region: Moscow City
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot
Size: 91 sq. m.
Floor: 5 out of 27
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 4709

1/22

6/2, Presnenskaya Embankment
Region: Moscow City
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Size: 95 sq. m.
Floor: 15 out of 60
Price for year/m2: $ 656
Price for month: $ 5193

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Region: Moscow City
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Delovoy Centr 8 min on foot
Size: 120 sq. m.
Floor: 15 out of 75
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 7360

1/10

10, Testovskaya street
Region: Moscow City
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot
Size: 157 sq. m.
Floor: 2 out of 27
Price for year/m2: $ 532
Price for month: $ 6960

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 6 out of 20
Price for year/m2: $ 590
Price for month: $ 7375

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Region: Moscow City
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Delovoy Centr 8 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 25 out of 75
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 9200

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Region: Moscow City
Kutuzovskaya 8 min transport ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot
Size: 210 sq. m.
Floor: 3 out of 31
Price for year/m2: $ 444
Price for month: $ 7770

1/19

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Region: Moscow City
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot
Size: 184 sq. m.
Floor: 24 out of 73
Price for year/m2: $ 567
Price for month: $ 8694

1/19

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Region: Moscow City
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot
Size: 220 sq. m.
Floor: 23 out of 73
Price for year/m2: $ 532
Price for month: $ 9753

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Region: Moscow City
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Delovoy Centr 8 min on foot
Size: 200 sq. m.
Floor: 20 out of 75
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 12266

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 270 sq. m.
Floor: 10 out of 20
Price for year/m2: $ 461
Price for month: $ 10372

1/19

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Region: Moscow City
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot
Size: 115 sq. m.
Floor: 13 out of 73
Price for year/m2: $ 1091
Price for month: $ 10455

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 347 sq. m.
Floor: 11 out of 20
Price for year/m2: $ 461
Price for month: $ 13330

1/12

6, Krasnopresnenskaya emb.
Krasnopresnenskaya 16 min transport ,
Smolenskaya 34 min transport ,
Delovoy Centr 6 min transport ,
Vystavochnaya 8 min transport ,
Megdunarodnaya 8 min transport ,
Ulitsa 1905 goda 14 min transport
Size: 285 sq. m.
Floor: 8 out of 18
Price for year/m2: $ 589
Price for month: $ 13988

1/3

18А с1, Shmitovskiy proezd
Ulitsa 1905 goda 12 min transport ,
Megdunarodnaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot
Size: 406 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 416
Price for month: $ 14074

1/10

10, Testovskaya street
Region: Moscow City
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot
Size: 321 sq. m.
Floor: 6 out of 27
Price for year/m2: $ 532
Price for month: $ 14231

1/10

10, Testovskaya street
Region: Moscow City
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot
Size: 400 sq. m.
Floor: 3 out of 27
Price for year/m2: $ 532
Price for month: $ 17733

1/19

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Region: Moscow City
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot
Size: 317 sq. m.
Floor: 5 out of 73
Price for year/m2: $ 674
Price for month: $ 17804

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 486 sq. m.
Floor: 10 out of 20
Price for year/m2: $ 461
Price for month: $ 18670

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 510 sq. m.
Floor: 15 out of 20
Price for year/m2: $ 461
Price for month: $ 19592

1/19

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Region: Moscow City
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot
Size: 404 sq. m.
Floor: 23 out of 73
Price for year/m2: $ 674
Price for month: $ 22691

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Region: Moscow City
Kutuzovskaya 8 min transport ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Vystavochnaya 6 min on foot
Size: 450 sq. m.
Floor: 4 out of 31
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 23287

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 13 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Delovoy Centr 3 min transport
Size: 650 sq. m.
Floor: 18 out of 20
Price for year/m2: $ 461
Price for month: $ 24970