Commission 0%

Found 199 offices

office rent toko tower-1office rent toko tower-2office rent toko tower-3office rent toko tower-4office rent toko tower-5office rent toko tower-6office rent toko tower-7office rent toko tower-8office rent toko tower-9office rent toko tower-10office rent toko tower-11office rent toko tower-12previousnext

1/12

6, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 14 min transport ,
Megdunarodnaya 8 min transport ,
Vystavochnaya 8 min transport ,
Delovoy Centr 6 min transport ,
Smolenskaya 34 min transport ,
Krasnopresnenskaya 16 min transport
Size: 285 sq. m.
Floor: 8 out of 18
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 783750
office rent shmitovskiy 18c1-1office rent shmitovskiy 18c1-2office rent shmitovskiy 18c1-3previousnext

1/3

18А с1, Shmitovskiy proezd
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 11 min transport ,
Ulitsa 1905 goda 12 min transport
Size: 406 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 23600
Price for month: $ 798466
office rent park tower-1office rent park tower-2office rent park tower-3office rent park tower-4office rent park tower-5office rent park tower-6office rent park tower-7office rent park tower-8office rent park tower-9office rent park tower-10office rent park tower-11previousnext

1/11

14 b. 1, Krasnospresenskaya emb.
Megdunarodnaya 6 min transport ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min transport
Size: 750 sq. m.
Floor: 10 out of 15
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 2500000
office rent krasnopresnenskiy-1office rent krasnopresnenskiy-2office rent krasnopresnenskiy-3office rent krasnopresnenskiy-4office rent krasnopresnenskiy-5office rent krasnopresnenskiy-6office rent krasnopresnenskiy-7office rent krasnopresnenskiy-8office rent krasnopresnenskiy-9office rent krasnopresnenskiy-10office rent krasnopresnenskiy-11office rent krasnopresnenskiy-12office rent krasnopresnenskiy-13office rent krasnopresnenskiy-14office rent krasnopresnenskiy-15office rent krasnopresnenskiy-16office rent krasnopresnenskiy-17office rent krasnopresnenskiy-18office rent krasnopresnenskiy-19office rent krasnopresnenskiy-20office rent krasnopresnenskiy-21office rent krasnopresnenskiy-22office rent krasnopresnenskiy-23office rent krasnopresnenskiy-24office rent krasnopresnenskiy-25office rent krasnopresnenskiy-26office rent krasnopresnenskiy-27office rent krasnopresnenskiy-28office rent krasnopresnenskiy-29office rent krasnopresnenskiy-30office rent krasnopresnenskiy-31office rent krasnopresnenskiy-32previousnext

1/32

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 50 sq. m.
Floor: 4 out of 11
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 70833
office rent magistral plaza-1office rent magistral plaza-2office rent magistral plaza-3office rent magistral plaza-4office rent magistral plaza-5office rent magistral plaza-6office rent magistral plaza-7office rent magistral plaza-8office rent magistral plaza-9office rent magistral plaza-10office rent magistral plaza-11office rent magistral plaza-12office rent magistral plaza-13office rent magistral plaza-14office rent magistral plaza-15office rent magistral plaza-16office rent magistral plaza-17office rent magistral plaza-18office rent magistral plaza-19office rent magistral plaza-20office rent magistral plaza-21office rent magistral plaza-22office rent magistral plaza-23office rent magistral plaza-24office rent magistral plaza-25office rent magistral plaza-26previousnext

1/26

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 86800
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

2-я Звенигородская ул., 2/1, стр. 1
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 65 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 21878
Price for month: $ 118505
office rent krasnopresnenskiy-1office rent krasnopresnenskiy-2office rent krasnopresnenskiy-3office rent krasnopresnenskiy-4office rent krasnopresnenskiy-5office rent krasnopresnenskiy-6office rent krasnopresnenskiy-7office rent krasnopresnenskiy-8office rent krasnopresnenskiy-9office rent krasnopresnenskiy-10office rent krasnopresnenskiy-11office rent krasnopresnenskiy-12office rent krasnopresnenskiy-13office rent krasnopresnenskiy-14office rent krasnopresnenskiy-15office rent krasnopresnenskiy-16office rent krasnopresnenskiy-17office rent krasnopresnenskiy-18office rent krasnopresnenskiy-19office rent krasnopresnenskiy-20office rent krasnopresnenskiy-21office rent krasnopresnenskiy-22office rent krasnopresnenskiy-23office rent krasnopresnenskiy-24office rent krasnopresnenskiy-25office rent krasnopresnenskiy-26office rent krasnopresnenskiy-27office rent krasnopresnenskiy-28office rent krasnopresnenskiy-29office rent krasnopresnenskiy-30office rent krasnopresnenskiy-31office rent krasnopresnenskiy-32previousnext

1/32

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 88 sq. m.
Floor: 7 out of 11
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 124666
office rent imperia tower-1office rent imperia tower-2office rent imperia tower-3office rent imperia tower-4office rent imperia tower-5office rent imperia tower-6office rent imperia tower-7office rent imperia tower-8office rent imperia tower-9office rent imperia tower-10office rent imperia tower-11office rent imperia tower-12office rent imperia tower-13office rent imperia tower-14office rent imperia tower-15office rent imperia tower-16office rent imperia tower-17office rent imperia tower-18office rent imperia tower-19office rent imperia tower-20office rent imperia tower-21office rent imperia tower-22office rent imperia tower-23office rent imperia tower-24office rent imperia tower-25office rent imperia tower-26office rent imperia tower-27office rent imperia tower-28office rent imperia tower-29office rent imperia tower-30office rent imperia tower-31office rent imperia tower-32previousnext

1/32

6/2, Presnenskaya Embankment
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot
Size: 45 sq. m.
Floor: 17 out of 60
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 168750
office rent northern tower-1office rent northern tower-2office rent northern tower-3office rent northern tower-4office rent northern tower-5office rent northern tower-6office rent northern tower-7office rent northern tower-8office rent northern tower-9office rent northern tower-10office rent northern tower-11office rent northern tower-12office rent northern tower-13office rent northern tower-14office rent northern tower-15previousnext

1/15

10, Testovskaya street
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot
Size: 53 sq. m.
Floor: 11 out of 27
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 154583
office rent imperia tower-1office rent imperia tower-2office rent imperia tower-3office rent imperia tower-4office rent imperia tower-5office rent imperia tower-6office rent imperia tower-7office rent imperia tower-8office rent imperia tower-9office rent imperia tower-10office rent imperia tower-11office rent imperia tower-12office rent imperia tower-13office rent imperia tower-14office rent imperia tower-15office rent imperia tower-16office rent imperia tower-17office rent imperia tower-18office rent imperia tower-19office rent imperia tower-20office rent imperia tower-21office rent imperia tower-22office rent imperia tower-23office rent imperia tower-24office rent imperia tower-25office rent imperia tower-26office rent imperia tower-27office rent imperia tower-28office rent imperia tower-29office rent imperia tower-30office rent imperia tower-31office rent imperia tower-32previousnext

1/32

6/2, Presnenskaya Embankment
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot
Size: 49 sq. m.
Floor: 32 out of 60
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 187833
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 31 out of 95
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 191250
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 40 sq. m.
Floor: 56 out of 95
Price for year/m2: $ 55000
Price for month: $ 183333
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 41 out of 95
Price for year/m2: $ 54500
Price for month: $ 199833
office rent imperia tower-1office rent imperia tower-2office rent imperia tower-3office rent imperia tower-4office rent imperia tower-5office rent imperia tower-6office rent imperia tower-7office rent imperia tower-8office rent imperia tower-9office rent imperia tower-10office rent imperia tower-11office rent imperia tower-12office rent imperia tower-13office rent imperia tower-14office rent imperia tower-15office rent imperia tower-16office rent imperia tower-17office rent imperia tower-18office rent imperia tower-19office rent imperia tower-20office rent imperia tower-21office rent imperia tower-22office rent imperia tower-23office rent imperia tower-24office rent imperia tower-25office rent imperia tower-26office rent imperia tower-27office rent imperia tower-28office rent imperia tower-29office rent imperia tower-30office rent imperia tower-31office rent imperia tower-32previousnext

1/32

6/2, Presnenskaya Embankment
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot
Size: 46 sq. m.
Floor: 35 out of 60
Price for year/m2: $ 52500
Price for month: $ 201250
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 61 sq. m.
Floor: 12 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 213500
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 48 sq. m.
Floor: 56 out of 95
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 200000
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 60 sq. m.
Floor: 44 out of 95
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 200000
office rent krasnopresnenskiy-1office rent krasnopresnenskiy-2office rent krasnopresnenskiy-3office rent krasnopresnenskiy-4office rent krasnopresnenskiy-5office rent krasnopresnenskiy-6office rent krasnopresnenskiy-7office rent krasnopresnenskiy-8office rent krasnopresnenskiy-9office rent krasnopresnenskiy-10office rent krasnopresnenskiy-11office rent krasnopresnenskiy-12office rent krasnopresnenskiy-13office rent krasnopresnenskiy-14office rent krasnopresnenskiy-15office rent krasnopresnenskiy-16office rent krasnopresnenskiy-17office rent krasnopresnenskiy-18office rent krasnopresnenskiy-19office rent krasnopresnenskiy-20office rent krasnopresnenskiy-21office rent krasnopresnenskiy-22office rent krasnopresnenskiy-23office rent krasnopresnenskiy-24office rent krasnopresnenskiy-25office rent krasnopresnenskiy-26office rent krasnopresnenskiy-27office rent krasnopresnenskiy-28office rent krasnopresnenskiy-29office rent krasnopresnenskiy-30office rent krasnopresnenskiy-31office rent krasnopresnenskiy-32previousnext

1/32

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 117 sq. m.
Floor: 8 out of 11
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 224250
office rent imperia tower-1office rent imperia tower-2office rent imperia tower-3office rent imperia tower-4office rent imperia tower-5office rent imperia tower-6office rent imperia tower-7office rent imperia tower-8office rent imperia tower-9office rent imperia tower-10office rent imperia tower-11office rent imperia tower-12office rent imperia tower-13office rent imperia tower-14office rent imperia tower-15office rent imperia tower-16office rent imperia tower-17office rent imperia tower-18office rent imperia tower-19office rent imperia tower-20office rent imperia tower-21office rent imperia tower-22office rent imperia tower-23office rent imperia tower-24office rent imperia tower-25office rent imperia tower-26office rent imperia tower-27office rent imperia tower-28office rent imperia tower-29office rent imperia tower-30office rent imperia tower-31office rent imperia tower-32previousnext

1/32

6/2, Presnenskaya Embankment
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot
Size: 60 sq. m.
Floor: 40 out of 60
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 230000
office rent krasnopresnenskiy-1office rent krasnopresnenskiy-2office rent krasnopresnenskiy-3office rent krasnopresnenskiy-4office rent krasnopresnenskiy-5office rent krasnopresnenskiy-6office rent krasnopresnenskiy-7office rent krasnopresnenskiy-8office rent krasnopresnenskiy-9office rent krasnopresnenskiy-10office rent krasnopresnenskiy-11office rent krasnopresnenskiy-12office rent krasnopresnenskiy-13office rent krasnopresnenskiy-14office rent krasnopresnenskiy-15office rent krasnopresnenskiy-16office rent krasnopresnenskiy-17office rent krasnopresnenskiy-18office rent krasnopresnenskiy-19office rent krasnopresnenskiy-20office rent krasnopresnenskiy-21office rent krasnopresnenskiy-22office rent krasnopresnenskiy-23office rent krasnopresnenskiy-24office rent krasnopresnenskiy-25office rent krasnopresnenskiy-26office rent krasnopresnenskiy-27office rent krasnopresnenskiy-28office rent krasnopresnenskiy-29office rent krasnopresnenskiy-30office rent krasnopresnenskiy-31office rent krasnopresnenskiy-32previousnext

1/32

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 130 sq. m.
Floor: 6 out of 11
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 232916
office rent iq quarter-1office rent iq quarter-2office rent iq quarter-3office rent iq quarter-4office rent iq quarter-5office rent iq quarter-6office rent iq quarter-7office rent iq quarter-8office rent iq quarter-9office rent iq quarter-10previousnext

1/10

11, Presnenskaya emb.
Vystavochnaya 8 min on foot ,
Delovoy Centr 5 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot
Size: 63 sq. m.
Floor: 19 out of 42
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 236250
office rent imperia tower-1office rent imperia tower-2office rent imperia tower-3office rent imperia tower-4office rent imperia tower-5office rent imperia tower-6office rent imperia tower-7office rent imperia tower-8office rent imperia tower-9office rent imperia tower-10office rent imperia tower-11office rent imperia tower-12office rent imperia tower-13office rent imperia tower-14office rent imperia tower-15office rent imperia tower-16office rent imperia tower-17office rent imperia tower-18office rent imperia tower-19office rent imperia tower-20office rent imperia tower-21office rent imperia tower-22office rent imperia tower-23office rent imperia tower-24office rent imperia tower-25office rent imperia tower-26office rent imperia tower-27office rent imperia tower-28office rent imperia tower-29office rent imperia tower-30office rent imperia tower-31office rent imperia tower-32previousnext

1/32

6/2, Presnenskaya Embankment
Vystavochnaya 7 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot
Size: 101 sq. m.
Floor: 51 out of 60
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 252500
office rent northern tower-1office rent northern tower-2office rent northern tower-3office rent northern tower-4office rent northern tower-5office rent northern tower-6office rent northern tower-7office rent northern tower-8office rent northern tower-9office rent northern tower-10office rent northern tower-11office rent northern tower-12office rent northern tower-13office rent northern tower-14office rent northern tower-15previousnext

1/15

10, Testovskaya street
Vystavochnaya 11 min on foot ,
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot
Size: 119 sq. m.
Floor: 3 out of 27
Price for year/m2: $ 26000
Price for month: $ 257833
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 17 out of 95
Price for year/m2: $ 43900
Price for month: $ 274375
office rent federation tower-1office rent federation tower-2office rent federation tower-3office rent federation tower-4office rent federation tower-5office rent federation tower-6office rent federation tower-7office rent federation tower-8office rent federation tower-9office rent federation tower-10office rent federation tower-11office rent federation tower-12office rent federation tower-13office rent federation tower-14office rent federation tower-15office rent federation tower-16previousnext

1/16

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 3 min on foot ,
Megdunarodnaya 10 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 80 sq. m.
Floor: 11 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 280000

You may also be interested in