Commission 0%

Found 93 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 86800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 53 sq. m.
Floor: 11 out of 27
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 154583
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 91 sq. m.
Floor: 5 out of 27
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 265416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 307708
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

Sergeya makeeva street 13
Ulitsa 1905 goda 11 min on foot ,
Vystavochnaya 17 min transport ,
Krasnopresnenskaya 9 min transport
Size: 127 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 32000
Price for month: $ 338666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 157 sq. m.
Floor: 2 out of 27
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 392500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 120 sq. m.
Floor: 15 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 425000
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 3 out of 31
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 380 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 12700
Price for month: $ 481333
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19Бизнес центр Город столиц-20Город столиц-21None-22None-23None-24None-25None-26previousnext

1/26

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 184 sq. m.
Floor: 24 out of 73
Price for year/m2: $ 32000
Price for month: $ 490666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 25 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 531250
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19Бизнес центр Город столиц-20Город столиц-21None-22None-23None-24None-25None-26previousnext

1/26

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 220 sq. m.
Floor: 23 out of 73
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 550000
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19Бизнес центр Город столиц-20Город столиц-21None-22None-23None-24None-25None-26previousnext

1/26

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 115 sq. m.
Floor: 13 out of 73
Price for year/m2: $ 61500
Price for month: $ 589375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 667800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 200 sq. m.
Floor: 20 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 708333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 15200
Price for month: $ 737500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

6, Krasnopresnenskaya emb.
Ulitsa 1905 goda 14 min transport ,
Megdunarodnaya 8 min transport ,
Vystavochnaya 8 min transport ,
Delovoy Centr 6 min transport ,
Smolenskaya 34 min transport ,
Krasnopresnenskaya 16 min transport
Size: 285 sq. m.
Floor: 8 out of 18
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 783750
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

18А с1, Shmitovskiy proezd
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 11 min transport ,
Ulitsa 1905 goda 12 min transport
Size: 406 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 23600
Price for month: $ 798466
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 321 sq. m.
Floor: 6 out of 27
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 802500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 400 sq. m.
Floor: 3 out of 27
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 1000000
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19Бизнес центр Город столиц-20Город столиц-21None-22None-23None-24None-25None-26previousnext

1/26

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 317 sq. m.
Floor: 5 out of 73
Price for year/m2: $ 38000
Price for month: $ 1003833
Premium
Бизнес центр Город столиц-1Бизнес центр Город столиц-2Бизнес центр Город столиц-3Бизнес центр Город столиц-4Бизнес центр Город столиц-5Бизнес центр Город столиц-6Бизнес центр Город столиц-7Бизнес центр Город столиц-8Бизнес центр Город столиц-9Бизнес центр Город столиц-10Бизнес центр Город столиц-11Бизнес центр Город столиц-12Бизнес центр Город столиц-13Бизнес центр Город столиц-14Бизнес центр Город столиц-15Бизнес центр Город столиц-16Бизнес центр Город столиц-17Бизнес центр Город столиц-18Бизнес центр Город столиц-19Бизнес центр Город столиц-20Город столиц-21None-22None-23None-24None-25None-26previousnext

1/26

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot
Size: 404 sq. m.
Floor: 23 out of 73
Price for year/m2: $ 38000
Price for month: $ 1279333
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 450 sq. m.
Floor: 4 out of 31
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 1312500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 884 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 1657500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

Sergeya makeeva street 13
Ulitsa 1905 goda 11 min on foot ,
Vystavochnaya 17 min transport ,
Krasnopresnenskaya 9 min transport
Size: 800 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 32000
Price for month: $ 2133333
Premium

You may also be interested in