Commission 0%

Found 93 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 50 sq. m.
Floor: 4 out of 11
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 70833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 86800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Size: 88 sq. m.
Floor: 7 out of 11
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 124666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 53 sq. m.
Floor: 11 out of 27
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 154583
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 41 out of 95
Price for year/m2: $ 54500
Price for month: $ 199833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 61 sq. m.
Floor: 12 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 213500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 17 out of 95
Price for year/m2: $ 43900
Price for month: $ 274375
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 80 sq. m.
Floor: 11 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 280000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 307708
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 91 sq. m.
Floor: 5 out of 27
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 265416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25previousnext

1/25

6/2, Presnenskaya Embankment
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 7 min on foot
Size: 95 sq. m.
Floor: 15 out of 60
Price for year/m2: $ 37000
Price for month: $ 292916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 102 sq. m.
Floor: 11 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 357000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

Sergeya makeeva street 13
Ulitsa 1905 goda 11 min on foot ,
Vystavochnaya 17 min transport ,
Krasnopresnenskaya 9 min transport
Size: 127 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 32000
Price for month: $ 338666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 120 sq. m.
Floor: 15 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 425000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

10, Testovskaya street
Delovoy Centr 15 min on foot ,
Megdunarodnaya 5 min on foot ,
Vystavochnaya 11 min on foot
Size: 157 sq. m.
Floor: 2 out of 27
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 392500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 380 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 12700
Price for month: $ 481333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Delovoy Centr 3 min transport ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Ulitsa 1905 goda 13 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 6 out of 20
Price for year/m2: $ 33000
Price for month: $ 412500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 25 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 531250
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

Naberegnaya tarasa shevchenko 23a
Vystavochnaya 6 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Kutuzovskaya 8 min transport
Size: 210 sq. m.
Floor: 3 out of 31
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 11 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 525000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 165 sq. m.
Floor: 44 out of 95
Price for year/m2: $ 44000
Price for month: $ 605000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 667800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 200 sq. m.
Floor: 20 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 708333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

12, Krasnopresnenskaya emb.
Delovoy Centr 3 min transport ,
Megdunarodnaya 3 min transport ,
Vystavochnaya 15 min on foot ,
Ulitsa 1905 goda 13 min transport
Size: 270 sq. m.
Floor: 10 out of 20
Price for year/m2: $ 26000
Price for month: $ 585000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

12, Presnenskaya Quay
Delovoy Centr 2 min on foot ,
Megdunarodnaya 6 min on foot ,
Vystavochnaya 8 min on foot
Size: 200 sq. m.
Floor: 11 out of 95
Price for year/m2: $ 42000
Price for month: $ 700000
Premium