Commission 0%

Found 304 offices

None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 513 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 3195 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 414 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 416 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 512 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 433 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 479 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 668 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 1148 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 541 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 376 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 936 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 471 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 646 sq. m.
Floor: 6 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 1937 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 1982 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 1999 sq. m.
Floor: 6 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 434 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

p/o Putilkovo, 72 km MKAD
Region: Moscow region
Shodnenskaya 26 min transport ,
Planernaya 26 min transport
Size: 869 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 47 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 33291
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

17, Skakovaya street
Belorusskaya 11 min on foot ,
Dinamo 3 min transport
Size: 25 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 35416
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 53 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 37541
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 125 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 72916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 48 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 48000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24previousnext

1/24

82/2, Sadovnicheskaya street
Paveletskaya 8 min on foot ,
Taganskaya 14 min transport
Size: 20 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 32500
Price for month: $ 54166
Premium