Commission 0%

Found 112 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 26 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 75833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

8, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 6 min on foot ,
Arbatskaya 16 min on foot
Size: 15 sq. m.
Floor: 9 out of 21
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 71875
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 15 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 75000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

10, Vozdvizhenka street
Arbatskaya 2 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 75000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 100000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

10, Vozdvizhenka street
Arbatskaya 2 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 112500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

20, Dayev lane
Turgenevskaya 9 min on foot ,
Chistie Prudy 11 min on foot ,
Sretenskiy bulvar 9 min on foot ,
Suharevskaya 8 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 4 out of 9
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 125000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 30 sq. m.
Floor: 9 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 150000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

10, Vozdvizhenka street
Arbatskaya 2 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 187500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

20, Dayev lane
Turgenevskaya 9 min on foot ,
Chistie Prudy 11 min on foot ,
Sretenskiy bulvar 9 min on foot ,
Suharevskaya 8 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 208333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 9 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 250000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

10, Vozdvizhenka street
Arbatskaya 2 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 281250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

20, Dayev lane
Turgenevskaya 9 min on foot ,
Chistie Prudy 11 min on foot ,
Sretenskiy bulvar 9 min on foot ,
Suharevskaya 8 min on foot
Size: 72 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 300000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

31, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 11 min transport ,
Barrikadnaya 7 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 7 min on foot
Size: 86 sq. m.
Floor: 8 out of 9
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 329666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

7, Mohovaya street
Arbatskaya 10 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 7 min on foot
Size: 70 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 55000
Price for month: $ 320833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

31, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 11 min transport ,
Barrikadnaya 7 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 7 min on foot
Size: 95 sq. m.
Floor: 8 out of 9
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 364166
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 75 sq. m.
Floor: 9 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 375000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

7, Mohovaya street
Arbatskaya 10 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot ,
Biblioteka imeni Lenina 1 min on foot ,
Borovitskaya 4 min on foot ,
Ohotniy Ryad 7 min on foot
Size: 90 sq. m.
Floor: 5 out of 7
Price for year/m2: $ 55000
Price for month: $ 412500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24previousnext

1/24

40 b.4, Bolshaya Ordinka street
Polyanka 4 min on foot ,
Tretyakovskaya 9 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 49600
Price for month: $ 413333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

8, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 6 min on foot ,
Arbatskaya 16 min on foot
Size: 101 sq. m.
Floor: 20 out of 21
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 483958
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 203 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 592083
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 204 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 595000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

2, Okhotny Ryad street
Ohotniy Ryad 3 min on foot ,
Plochad-Revolutzii 6 min on foot ,
Teatralnaya 1 min on foot
Size: 80 sq. m.
Floor: 6 out of 13
Price for year/m2: $ 80000
Price for month: $ 533333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

31, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 11 min transport ,
Barrikadnaya 7 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 7 min on foot
Size: 149 sq. m.
Floor: 8 out of 9
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 571166
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

34, Masha Poryvaeva str.
Krasniye vorota 7 min on foot ,
Komsomolskaya 11 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 3 out of 28
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 562500
Premium