Commission 0%

Found 138 offices

1/5

9, Varshavskoe highway
Nagatinskaya 18 min transport ,
Tulskaya 16 min transport
Size: 67 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 137
Price for month: $ 1211

1/7

11, Timura Frunze street
Frunzenskaya 13 min on foot ,
Park kulturji 5 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: $ 638
Price for month: $ 1063

1/18

2/1, Spartakovskiy lane
Krasnoselskaya 11 min on foot ,
Komsomolskaya 9 min transport ,
Baumanskaya 10 min on foot
Size: 32 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 408
Price for month: $ 1088

1/11

3 Yamskogo Polya street, 20, b. 1
Dinamo 14 min transport ,
Belorusskaya 8 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 315
Price for month: $ 1312

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 111 sq. m.
Floor: 1 out of 4
Price for year/m2: $ 155
Price for month: $ 1433

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 129 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 155
Price for month: $ 1666

1/11

3 Yamskogo Polya street, 20, b. 1
Dinamo 14 min transport ,
Belorusskaya 8 min on foot
Size: 70 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 315
Price for month: $ 1837
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 74 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 319
Price for month: $ 1967
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 86 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 319
Price for month: $ 2286

1/18

2/1, Spartakovskiy lane
Krasnoselskaya 11 min on foot ,
Komsomolskaya 9 min transport ,
Baumanskaya 10 min on foot
Size: 69 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 408
Price for month: $ 2346

1/11

3 Yamskogo Polya street, 20, b. 1
Dinamo 14 min transport ,
Belorusskaya 8 min on foot
Size: 90 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 315
Price for month: $ 2362

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 185 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 155
Price for month: $ 2389
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 94 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 319
Price for month: $ 2498

1/11

3 Yamskogo Polya street, 20, b. 1
Dinamo 14 min transport ,
Belorusskaya 8 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 7 out of 7
Price for year/m2: $ 315
Price for month: $ 2625
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 110 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 298
Price for month: $ 2731

1/20

5, Nizhniy Susalniy lane
Chkalovskaya 8 min on foot ,
Kurskaya 4 min on foot
Size: 59 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 621
Price for month: $ 3053

1/5

9, Varshavskoe highway
Nagatinskaya 18 min transport ,
Tulskaya 16 min transport
Size: 287 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: $ 137
Price for month: $ 5189

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 206 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 193
Price for month: $ 3313

1/18

2/1, Spartakovskiy lane
Krasnoselskaya 11 min on foot ,
Komsomolskaya 9 min transport ,
Baumanskaya 10 min on foot
Size: 101 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 408
Price for month: $ 3434
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 140 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 298
Price for month: $ 3476

1/20

5, Nizhniy Susalniy lane
Chkalovskaya 8 min on foot ,
Kurskaya 4 min on foot
Size: 159 sq. m.
Floor: -1 out of 5
Price for year/m2: $ 266
Price for month: $ 3524
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 149 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 298
Price for month: $ 3700

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 292 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 158
Price for month: $ 3844
images_not_found
5 b. 1, 2nd Paveletskiy proezd
Region: All Moscow
Avtozavodskaya 27 min transport ,
Tulskaya 22 min transport ,
Paveletskaya 21 min transport
Size: 156 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 298
Price for month: $ 3874

1/9

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 228 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 206
Price for month: $ 3914