Commission 0%

Found 538 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 100 sq. m.
Floor: 3 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 158333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 208333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

2, Minskaya street
Minskaya 12 min on foot ,
Fili 27 min transport ,
Filevskiy park 29 min transport
Size: 120 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 170000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 168 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 168000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 94 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 21500
Price for month: $ 168416
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
Size: 108 sq. m.
Floor: 8 out of 23
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 197820
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

12, Kutuzovskiy prospekt
Kiyevskaya 8 min transport ,
Smolenskaya 3 min transport ,
Kutuzovskaya 10 min transport
Size: 122 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 183000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 248 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: $ 9000
Price for month: $ 186000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 206 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 11200
Price for month: $ 192266
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 200 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 200000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

2, Minskaya street
Minskaya 12 min on foot ,
Fili 27 min transport ,
Filevskiy park 29 min transport
Size: 150 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 212500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 566 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 330166
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 292 sq. m.
Floor: 4 out of 4
Price for year/m2: $ 9200
Price for month: $ 223866
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

20, Beregkovskaya emb.
Kiyevskaya 7 min transport
Size: 228 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 12000
Price for month: $ 228000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 293 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 305208
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

7, Kievskaya street
Kiyevskaya 4 min on foot
Size: 100 sq. m.
Floor: 7 out of 11
Price for year/m2: $ 29500
Price for month: $ 245833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

11, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 52 min transport ,
Minskaya 7 min transport
Size: 227 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 245916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

4, Raevskovo street
Kiyevskaya 12 min on foot ,
Studencheskaya 12 min on foot
Size: 125 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 250000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18previousnext

1/18

20, Borodinskaya street
Kiyevskaya 8 min on foot
Size: 118 sq. m.
Floor: 3 out of 4
Price for year/m2: $ 26000
Price for month: $ 255666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 211 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 15000
Price for month: $ 307708
Premium