Commission 0%

Found 538 offices

None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 203 sq. m.
Floor: 7 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 592083
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

11, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 52 min transport ,
Minskaya 7 min transport
Size: 460 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 498333
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 204 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 595000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

8, Ivana Franko street
Kuncevskaya 6 min on foot ,
Fili 16 min transport ,
Filevskiy park 16 min transport
Size: 245 sq. m.
Floor: 17 out of 20
Price for year/m2: $ 25600
Price for month: $ 522666
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

5, Bryanskaya street
Kiyevskaya 4 min on foot
Size: 260 sq. m.
Floor: 3 out of 13
Price for year/m2: $ 22881
Price for month: $ 515255
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 150 sq. m.
Floor: 25 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 531250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

2g, b.1, Minskaya street
Minskaya 12 min on foot
Size: 271 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 542000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 663 sq. m.
Floor: 4 out of 6
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 552500
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 229 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 667916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 312 sq. m.
Floor: 3 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 598000
Top 5, Western Administrative district
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

8, Ivana Franko street
Kuncevskaya 6 min on foot ,
Fili 16 min transport ,
Filevskiy park 16 min transport
Size: 287 sq. m.
Floor: 7 out of 20
Price for year/m2: $ 25600
Price for month: $ 612266
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

Mogayskiy val 8b
Kiyevskaya 10 min on foot ,
Studencheskaya 10 min on foot
Size: 240 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 600000
Top 5, Western Administrative district
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 744 sq. m.
Floor: 2 out of 6
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 620000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 1106 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 645166
Top 5, Western Administrative district
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 477 sq. m.
Floor: 7 out of 9
Price for year/m2: $ 14300
Price for month: $ 667800
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

4, Raevskovo street
Kiyevskaya 12 min on foot ,
Studencheskaya 12 min on foot
Size: 341 sq. m.
Floor: 2 out of 5
Price for year/m2: $ 24000
Price for month: $ 682000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8Moscow-city-office-rent-9rental-office-moscow-city-10previousnext

1/10

15, 1st Krasnogvardeyskiy proezd
Delovoy Centr 8 min on foot ,
Megdunarodnaya 8 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot
Size: 200 sq. m.
Floor: 20 out of 75
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 708333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

2, Minskaya street
Minskaya 12 min on foot ,
Fili 27 min transport ,
Filevskiy park 29 min transport
Size: 500 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 708333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 376 sq. m.
Floor: 4 out of 14
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 720666
Top 5, Western Administrative district
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Universitetskiy proezd 12
Minskaya 10 min transport ,
Vorobyovy gory 6 min transport
Size: 337 sq. m.
Floor: 7 out of 12
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 702083
Premium