Commission 0%

Found 538 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

11, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 52 min transport ,
Minskaya 7 min transport
Size: 1272 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 13000
Price for month: $ 1378000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

2, Minskaya street
Minskaya 12 min on foot ,
Fili 27 min transport ,
Filevskiy park 29 min transport
Size: 1000 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 17000
Price for month: $ 1416666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 881 sq. m.
Floor: 5 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 1394916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Vasilisy Kozhinoy street
Park pobedy 12 min transport ,
Bagrationovskaya 12 min on foot ,
Filevskiy park 16 min transport
Size: 936 sq. m.
Floor: 2 out of 23
Price for year/m2: $ 18400
Price for month: $ 1589640
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 1764 sq. m.
Floor: 5 out of 6
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 1470000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 884 sq. m.
Floor: 6 out of 9
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 1657500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

8, Ivana Franko street
Kuncevskaya 6 min on foot ,
Fili 16 min transport ,
Filevskiy park 16 min transport
Size: 730 sq. m.
Floor: 17 out of 20
Price for year/m2: $ 25600
Price for month: $ 1557333
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

7, Kievskaya street
Kiyevskaya 4 min on foot
Size: 828 sq. m.
Floor: 6 out of 11
Price for year/m2: $ 23000
Price for month: $ 1620120
Premium
None-1None-2None-3previousnext

1/3

8b, Mozhaisky Val street
Kiyevskaya 8 min on foot
Size: 750 sq. m.
Floor: 6 out of 14
Price for year/m2: $ 26000
Price for month: $ 2000000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 1065 sq. m.
Floor: 1 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 1686250
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

17, Vereyskaya street
Slavyanskiy bulvar 10 min transport ,
Kuncevskaya 27 min transport
Size: 2087 sq. m.
Floor: 3 out of 6
Price for year/m2: $ 10000
Price for month: $ 1739166
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Universitetskiy proezd 12
Minskaya 10 min transport ,
Vorobyovy gory 6 min transport
Size: 837 sq. m.
Floor: 7 out of 12
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 1743750
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18previousnext

1/18

20, Borodinskaya street
Kiyevskaya 8 min on foot
Size: 850 sq. m.
Floor: 2 out of 4
Price for year/m2: $ 26000
Price for month: $ 1841666
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

17, Krylatskaya street
Krylatskoe 16 min transport
Size: 708 sq. m.
Floor: 1 out of 6
Price for year/m2: $ 31300
Price for month: $ 2289200
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

7, Kievskaya street
Kiyevskaya 4 min on foot
Size: 931 sq. m.
Floor: 5 out of 11
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 1976823
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

5A, 1st Magistralnyy tupik
Begovaya 11 min transport ,
Vystavochnaya 5 min transport ,
Polegaevskaya 26 min transport
Size: 1500 sq. m.
Floor: 2 out of 9
Price for year/m2: $ 16000
Price for month: $ 2312500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 970 sq. m.
Floor: 14 out of 14
Price for year/m2: $ 27000
Price for month: $ 2182500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13previousnext

1/13

3a, Poklonnaya street
Kutuzovskaya 10 min on foot ,
Park pobedy 18 min transport ,
Studencheskaya 19 min transport
Size: 1356 sq. m.
Floor: 5 out of 20
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 2147000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

14 b. 1, Krasnospresenskaya emb.
Megdunarodnaya 6 min transport ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 10 min transport
Size: 750 sq. m.
Floor: 10 out of 15
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 2500000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

38 b.1, Berezhkovskaya embankment
Kutuzovskaya 9 min transport ,
Studencheskaya 13 min transport ,
Kiyevskaya 17 min transport ,
Sportivnaya 19 min transport
Size: 1365 sq. m.
Floor: 8 out of 14
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 2843750
Premium