Commission 0%

Found 77 offices

1/10

28a, Pulkovskoye highway
Region: Pulkovo airport
Zvezdnaya 26 min transport ,
Park pobedi 24 min transport ,
Moskovskaya 18 min transport
Size: 11155 sq. m.
Floor: 1 out of 17
Price for month/m2: On request
Price for month: On request

1/9

7, Constitution square
Moskovskaya 11 min on foot ,
Leninskiy prospect 31 min transport ,
Park pobedi 18 min transport
Size: 924 sq. m.
Floor: 4 out of 11
Price for month/m2: On request
Price for month: On request
images_not_found
ул. Московское ш., д. 15А
Zvyozdnaya 16 min on foot ,
Kupchino 16 min on foot
Size: 69 sq. m.
Floor: 1
Price for month/m2: $ 4
Price for month: $ 333
images_not_found
ул. Московское ш., д. 15А
Zvyozdnaya 16 min on foot ,
Kupchino 16 min on foot
Size: 69 sq. m.
Floor: 1
Price for month/m2: $ 4
Price for month: $ 333

1/4

2, Constitution square
Moskovskaya 18 min on foot
Size: 31 sq. m.
Floor: 3 out of 7
Price for month/m2: $ 11
Price for month: $ 351
images_not_found
Ленинский пр., д. 140
Leninskiy prospect 11 min on foot ,
Avtovo min transport ,
Moskovskaya min transport
Size: 26 sq. m.
Floor: 4
Price for month/m2: $ 14
Price for month: $ 387
images_not_found
4-й Предпортовый проезд, д. 5, лит. Л
Moskovskaya min transport ,
Zvyozdnaya min transport ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 37 sq. m.
Floor: 2
Price for month/m2: $ 10
Price for month: $ 388
images_not_found
4-й Предпортовый проезд, д. 5, лит. Л
Moskovskaya min transport ,
Zvyozdnaya min transport ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 37 sq. m.
Floor: 2
Price for month/m2: $ 10
Price for month: $ 388
images_not_found
4-й Предпортовый проезд, д. 5, лит. Л
Moskovskaya min transport ,
Zvyozdnaya min transport ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 37 sq. m.
Floor: 2
Price for month/m2: $ 10
Price for month: $ 388
images_not_found
ул. Кубинская, д. 75, корп. 1
Moskovskaya 19 min on foot ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 46 sq. m.
Floor: 4
Price for month/m2: $ 12
Price for month: $ 555
images_not_found
ул. Кубинская, д. 75, корп. 1
Moskovskaya 19 min on foot ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 46 sq. m.
Floor: 4
Price for month/m2: $ 12
Price for month: $ 555
images_not_found
ул. Кубинская, д. 75, корп. 1
Moskovskaya 19 min on foot ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 46 sq. m.
Floor: 4
Price for month/m2: $ 12
Price for month: $ 555
images_not_found
Дунайский пр., д. 13/1
Zvyozdnaya 12 min on foot
Size: 27 sq. m.
Floor: 3
Price for month/m2: $ 20
Price for month: $ 564
images_not_found
Дунайский пр., д. 13/1
Zvyozdnaya 12 min on foot
Size: 27 sq. m.
Floor: 3
Price for month/m2: $ 20
Price for month: $ 564
images_not_found
Дунайский пр., д. 13/1
Zvyozdnaya 12 min on foot
Size: 27 sq. m.
Floor: 3
Price for month/m2: $ 20
Price for month: $ 564
images_not_found
Ленинский пр., д. 160
Moskovskaya 15 min on foot ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 27 sq. m.
Floor: 8
Price for month/m2: $ 21
Price for month: $ 571
images_not_found
ул. Московское ш., д. 15А
Zvyozdnaya 16 min on foot ,
Kupchino 16 min on foot
Size: 151 sq. m.
Floor: 1
Price for month/m2: $ 4
Price for month: $ 616
images_not_found
ул. Московское ш., д. 15А
Zvyozdnaya 16 min on foot ,
Kupchino 16 min on foot
Size: 151 sq. m.
Floor: 1
Price for month/m2: $ 4
Price for month: $ 616
images_not_found
4-й Предпортовый проезд, д. 5, лит. Л
Moskovskaya min transport ,
Zvyozdnaya min transport ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for month/m2: $ 9
Price for month: $ 628
images_not_found
4-й Предпортовый проезд, д. 5, лит. Л
Moskovskaya min transport ,
Zvyozdnaya min transport ,
Leninskiy prospect min transport
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for month/m2: $ 9
Price for month: $ 628