Commission 0%

Trouvé 179 bureaux

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Superficie: 50 M2.
Etage: 4 de 11
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 70833
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Superficie: 88 M2.
Etage: 7 de 11
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 124666
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 37 M2.
Etage: 3 de 7
Prix par an/m2: $ 48272
Prix par mois: $ 148838
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 44 M2.
Etage: 4 de 7
Prix par an/m2: $ 53181
Prix par mois: $ 194997
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

12, B. Nikitskaya street
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot
Superficie: 115 M2.
Etage: 2 de 4
Prix par an/m2: $ 25000
Prix par mois: $ 239583
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 80 M2.
Etage: 4 de 7
Prix par an/m2: $ 54000
Prix par mois: $ 360000
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

12, B. Nikitskaya street
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot
Superficie: 170 M2.
Etage: 2 de 4
Prix par an/m2: $ 25000
Prix par mois: $ 354166
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

12, B. Nikitskaya street
Biblioteka imeni Lenina 9 min on foot ,
Arbatskaya 9 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 7 min on foot
Superficie: 210 M2.
Etage: 2 de 4
Prix par an/m2: $ 25000
Prix par mois: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Belorusskaya 13 min transport ,
Barrikadnaya 7 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 6 min on foot
Superficie: 250 M2.
Etage: 5 de 6
Prix par an/m2: $ 21000
Prix par mois: $ 437500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 266 M2.
Etage: 1 de 7
Prix par an/m2: $ 27109
Prix par mois: $ 600916
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22previousnext

1/22

13 b. 41, 2 Zvenigorodskaya street
Ulitsa 1905 goda 12 min on foot ,
Vystavochnaya 26 min transport ,
Krasnopresnenskaya 13 min transport
Superficie: 500 M2.
Etage: 3 de 11
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 708333
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 485 M2.
Etage: 1 de 7
Prix par an/m2: $ 26000
Prix par mois: $ 1050833
Premium
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

Belorusskaya 13 min transport ,
Barrikadnaya 7 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 6 min on foot
Superficie: 650 M2.
Etage: 5 de 6
Prix par an/m2: $ 21000
Prix par mois: $ 1137500
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 11 min transport
Superficie: 1005 M2.
Etage: 4 de 7
Prix par an/m2: $ 39652
Prix par mois: $ 3320855
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

Бол. Сухаревский пер., 5, стр. 1
Suharevskaya 5 min on foot
Superficie: 251 M2.
Etage: 5
Prix par an/m2: Sur demande
Prix par mois: Sur demande
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

Бол. Сухаревский пер., 5, стр. 1
Suharevskaya 5 min on foot
Superficie: 26 M2.
Etage: 4
Prix par an/m2: $ 24038
Prix par mois: $ 52082
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

27, Petrovka street
Pushkinskaya 6 min on foot ,
Tverskaya 7 min on foot ,
Chehovskaya 6 min on foot
Superficie: 39 M2.
Etage: 3 de 4
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 81250
Premium
None-1None-2previousnext

1/2

Бол. Сухаревский пер., 5, стр. 1
Suharevskaya 5 min on foot
Superficie: 31 M2.
Etage: 2
Prix par an/m2: $ 24193
Prix par mois: $ 62498
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

27, Petrovka street
Pushkinskaya 6 min on foot ,
Tverskaya 7 min on foot ,
Chehovskaya 6 min on foot
Superficie: 48 M2.
Etage: 4 de 4
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 100000
Premium
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

27, Petrovka street
Pushkinskaya 6 min on foot ,
Tverskaya 7 min on foot ,
Chehovskaya 6 min on foot
Superficie: 60 M2.
Etage: 4 de 4
Prix par an/m2: $ 17000
Prix par mois: $ 125000
Premium