Commission 0%

Found 75 offices

images_not_found
4, b. 1, Hvalinskiy bulvar
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
images_not_found
18, Generala Kuznetcova street
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2previousnext

1/2

3, Rudnevka street
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2previousnext

1/2

24, Luhmanovskaya street
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

20А, Kuskovskaya street
Perovo 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 7772
Price for month: $ 4533
images_not_found
13, Luhmanovskaya street
Novokosino 22 min transport
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
images_not_found
18, Luhmanovskaya street
Novokosino 13 min transport
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

1, b. 6-12, 1-st Veshnyakovskiy proezd
Vykhino 15 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
None-1None-2None-3previousnext

1/3

3, Belorechenskaya street
Lyublino 5 min on foot
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
None-1None-2None-3previousnext

1/3

10, b. 15, Ryazanskiy prospekt
Tekstilschiki min transport
Size: 7 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9171
Price for month: $ 5349
images_not_found
18, Generala Kuznetcova street
Size: 47 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 5722
Price for month: $ 22411
None-1None-2previousnext

1/2

24, Luhmanovskaya street
Size: 41 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 8929
Price for month: $ 30507
None-1None-2previousnext

1/2

24, Luhmanovskaya street
Size: 41 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 8929
Price for month: $ 30507
None-1None-2None-3previousnext

1/3

10, b. 15, Ryazanskiy prospekt
Tekstilschiki min transport
Size: 45 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 8269
Price for month: $ 31008
images_not_found
6, b. 2, Ryazanskiy prospekt
Andronovka min transport
Size: 60 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 6588
Price for month: $ 32940
images_not_found
13, Luhmanovskaya street
Novokosino 22 min transport
Size: 40 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 10536
Price for month: $ 35120
images_not_found
18, Luhmanovskaya street
Novokosino 13 min transport
Size: 41 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 10536
Price for month: $ 35998
None-1None-2None-3previousnext

1/3

3, Belorechenskaya street
Lyublino 5 min on foot
Size: 42 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13960
Price for month: $ 48860
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

24, b. 2, Ryazanskiy prospekt
Ryazanskiy-prospekt 10 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 11760
Price for month: $ 49000
None-1None-2None-3previousnext

1/3

3, Belorechenskaya street
Lyublino 5 min on foot
Size: 44 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13783
Price for month: $ 50537
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

11, 8-a tekstilschikov street
Pechatniki 12 min on foot
Size: 45 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13813
Price for month: $ 51798
None-1None-2None-3previousnext

1/3

3, Belorechenskaya street
Lyublino 5 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13940
Price for month: $ 54598
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

11, 8-a tekstilschikov street
Pechatniki 12 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13809
Price for month: $ 57537
images_not_found
6, b. 2, Ryazanskiy prospekt
Andronovka min transport
Size: 50 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 14302
Price for month: $ 59591
images_not_found
13, Luhmanovskaya street
Novokosino 22 min transport
Size: 122 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 5990
Price for month: $ 60898

You may also be interested in