Commission 0%

Found 103 offices

Rent office ИмиджRent office ИмиджRent office ИмиджRent office Имиджpreviousnext

1/4

г. Одинцово, Можайское ш., 58А
Kuncevskaya min transport
Size: 27 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 9792
Price for month: $ 22032
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 47 sq. m.
Floor: 4 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 33291
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 29 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 39875
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 25 sq. m.
Floor: 4 out of 10
Price for year/m2: $ 20500
Price for month: $ 42708
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 53 sq. m.
Floor: 5 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 37541
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 38 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 16500
Price for month: $ 52250
Rent office ИмиджRent office ИмиджRent office ИмиджRent office Имиджpreviousnext

1/4

г. Одинцово, Можайское ш., 58А
Kuncevskaya min transport
Size: 69 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 9186
Price for month: $ 52819
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 12500
Price for month: $ 64583
Rent office ИмиджRent office ИмиджRent office ИмиджRent office Имиджpreviousnext

1/4

г. Одинцово, Можайское ш., 58А
Kuncevskaya min transport
Size: 113 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 6773
Price for month: $ 63779
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 71 sq. m.
Floor: 6 out of 8
Price for year/m2: $ 10500
Price for month: $ 62125
office rent vereyskaya plaza iii-1office rent vereyskaya plaza iii-2office rent vereyskaya plaza iii-3office rent vereyskaya plaza iii-4office rent vereyskaya plaza iii-5previousnext

1/5

29, Vereyskaya street, bld. 134, 33
Slavyanskiy bulvar 6 min transport ,
Kuncevskaya 5 min transport
Size: 48 sq. m.
Floor: 2 out of 7
Price for year/m2: $ 18000
Price for month: $ 72000
Rent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office Dorohoffpreviousnext

1/9

28, Ochakovskoe shosse
Kuncevskaya min transport
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12832
Price for month: $ 69506
Rent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office DorohoffRent office Dorohoffpreviousnext

1/9

28, Ochakovskoe shosse
Kuncevskaya min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12764
Price for month: $ 70202
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 68 sq. m.
Floor: 5 out of 10
Price for year/m2: $ 13500
Price for month: $ 76500
Rent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West Plazapreviousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 59 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 14409
Price for month: $ 70844
Rent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West Plazapreviousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 72 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11833
Price for month: $ 70998
Rent office Mogayskoe13Rent office Mogayskoe13previousnext

1/2

13, Mogayskoe shosse
Kuncevskaya 20 min on foot
Size: 72 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11833
Price for month: $ 70998
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 75 sq. m.
Floor: 9 out of 10
Price for year/m2: $ 12500
Price for month: $ 78125
Rent office Dorogobugskaya 14Rent office Dorogobugskaya 14previousnext

1/2

14, Dorogobugskaya street
Kuncevskaya 15 min on foot
Size: 88 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 9954
Price for month: $ 72996
Rent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West Plazapreviousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 62 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 14406
Price for month: $ 74431
office rent grand setun plaza-1office rent grand setun plaza-2office rent grand setun plaza-3office rent grand setun plaza-4office rent grand setun plaza-5office rent grand setun plaza-6office rent grand setun plaza-7office rent grand setun plaza-8office rent grand setun plaza-9office rent grand setun plaza-10office rent grand setun plaza-11office rent grand setun plaza-12office rent grand setun plaza-13previousnext

1/13

2, Gorbunova street
Kuncevskaya 7 min transport ,
Molodegnaya 23 min transport
Size: 125 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 4500
Price for month: $ 72916
Rent office Dorogobugskaya 14Rent office Dorogobugskaya 14previousnext

1/2

14, Dorogobugskaya street
Kuncevskaya 15 min on foot
Size: 96 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 9895
Price for month: $ 79160
office rent west park-1office rent west park-2office rent west park-3office rent west park-4office rent west park-5office rent west park-6office rent west park-7office rent west park-8office rent west park-9office rent west park-10previousnext

1/10

34, Ochakovskoe highway
Yugo-Zapadnaya 15 min transport ,
Kuncevskaya 20 min transport
Size: 106 sq. m.
Floor: 3 out of 8
Price for year/m2: $ 8500
Price for month: $ 75083
Rent office Mogayskoe13Rent office Mogayskoe13previousnext

1/2

13, Mogayskoe shosse
Kuncevskaya 20 min on foot
Size: 101 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 9900
Price for month: $ 83325
Rent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West PlazaRent office West Plazapreviousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 79 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 12835
Price for month: $ 84497

You may also be interested in