Commission 0%

Found 240 offices

None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

26/27, str 1, b. 2, Srednyaya Kalitnikovskaya street
Proletarskaya min transport
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9685
Price for month: $ 16948
images_not_found
28-28А, Volgogradskiy 28 prospekt
Proletarskaya 4 min on foot
Size: 22 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 11454
Price for month: $ 20999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

4, Shlyuzovaya nab.
Proletarskaya 4 min on foot
Size: 16 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 25333
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 14 sq. m.
Floor: 12
Price for year/m2: $ 20057
Price for month: $ 23399
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 17 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 20329
Price for month: $ 28799
images_not_found
28-28А, Volgogradskiy 28 prospekt
Proletarskaya 4 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11745
Price for month: $ 32298
images_not_found
22, b. 1, Marksistkaya street
Proletarskaya 5 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 20842
Price for month: $ 32999
images_not_found
6,b. 4, Shlyuzovaya nab.
Proletarskaya 7 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 14171
Price for month: $ 42513
None-1None-2None-3previousnext

1/3

4, 1st Kogevnicheskiy lane
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 36 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 14171
Price for month: $ 42513
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 27 sq. m.
Floor: 12
Price for year/m2: $ 19066
Price for month: $ 42898
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

2, Volgogradskiy Prospekt
Proletarskaya 2 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 10
Price for year/m2: $ 17308
Price for month: $ 49039
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Derbenevskaya street
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 45 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 13378
Price for month: $ 50167
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Sharopodshipnikovskaya street
Proletarskaya 5 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 13270
Price for month: $ 51974
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

13A b.2, 1st Dubrovskaya street
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 13270
Price for month: $ 51974
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

1, Derbenevskaya street
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 13357
Price for month: $ 52314
None-1None-2None-3None-4None-5None-6previousnext

1/6

3, b. 13, Mihailovskiy proezd
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 12745
Price for month: $ 54166
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 11
Price for year/m2: $ 19334
Price for month: $ 54779
images_not_found
7, b. 1, Melnikova street
Proletarskaya 8 min on foot
Size: 73 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9296
Price for month: $ 56550
images_not_found
18/1, 2nd Krutizkiy lane
Proletarskaya 2 min on foot
Size: 40 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 17550
Price for month: $ 58500
None-1None-2None-3previousnext

1/3

4, 1st Kogevnicheskiy lane
Proletarskaya 10 min on foot
Size: 61 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 11767
Price for month: $ 59815
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 19278
Price for month: $ 61047
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

2, Volgogradskiy Prospekt
Proletarskaya 2 min on foot
Size: 43 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 17238
Price for month: $ 61769
images_not_found
7, b. 1, Melnikova street
Proletarskaya 8 min on foot
Size: 89 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 8436
Price for month: $ 62567
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Volgogradskiy prospekt
Proletarskaya 3 min on foot
Size: 39 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: $ 19596
Price for month: $ 63687
images_not_found
8, b. 1, Aleksandra Solgenitsina street
Proletarskaya 5 min on foot
Size: 56 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 13750
Price for month: $ 64166

You may also be interested in