Commission 0%

Found 1708 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

9, Godovikova street
Alekseevskaya 5 min on foot
Size: 43 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9953
Price for month: $ 35664
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17previousnext

1/17

35, Nignyaya Krasnoselskaya street
Komsomolskaya 5 min on foot
Size: 37 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 11675
Price for month: $ 35997
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

7, Dmitrovskiy pereulok
Chehovskaya 9 min on foot ,
Tverskaya 12 min on foot ,
Kuznetskiy most 5 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 43750
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

20, Kulikova street
Strogino 8 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 11968
Price for month: $ 37898
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

24, b. 1, Radio street
Baumanskaya 15 min on foot
Size: 39 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 11692
Price for month: $ 37999
None-1None-2None-3previousnext

1/3

8, b. 1, Novaya Perevedenovskaya street
Krasnoselskaya 10 min on foot
Size: 39 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 11692
Price for month: $ 37999
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

14, b. 3, Krgiganovskovo street
Novie Cheremushki 2 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2None-3previousnext

1/3

7А, Dmitriya Ulyanova street
Akademicheskaya 10 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2previousnext

1/2

52, b. 3, Obrucheva street
Kakhovskaya 15 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

8, Centralnaya street
Salaryevo min transport
Size: 45 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 14500
Price for month: $ 54375
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

5, b. 6, Nignyaya Krasnoselskaya street
Komsomolskaya 2 min on foot
Size: 24 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 21083
Price for month: $ 42166
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

14, b. 2, 3, 4, Spartakovskaya Sq.
Baumanskaya 5 min on foot
Size: 24 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 21083
Price for month: $ 42166
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

9,11, Electodnaya street
Andronovka 7 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 9
Price for year/m2: $ 9970
Price for month: $ 42372
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

64, b. 2, Leningradskoe shosse
Rechnoy vokzal 7 min on foot
Size: 41 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 12682
Price for month: $ 43330
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

13,b. 4, Bolshaya Cheremuskinskaya street
Krymskaya 15 min on foot
Size: 26 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 20371
Price for month: $ 44137
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

1, Degnev proezd
Babushkinskaya 13 min on foot
Size: 34 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 15623
Price for month: $ 44265
office rent мосэнка плаза 3-1office rent мосэнка плаза 3-2office rent мосэнка плаза 3-3office rent мосэнка плаза 3-4office rent мосэнка плаза 3-5office rent мосэнка плаза 3-6office rent мосэнка плаза 3-7office rent мосэнка плаза 3-8office rent мосэнка плаза 3-9office rent мосэнка плаза 3-10office rent мосэнка плаза 3-11office rent мосэнка плаза 3-12office rent мосэнка плаза 3-13office rent мосэнка плаза 3-14office rent мосэнка плаза 3-15office rent мосэнка плаза 3-16office rent мосэнка плаза 3-17office rent мосэнка плаза 3-18office rent мосэнка плаза 3-19office rent мосэнка плаза 3-20office rent мосэнка плаза 3-21previousnext

1/21

24/27, Sadovaya Samotechnaya street
Tzvetnoy bulvar 5 min on foot
Size: 21 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 28000
Price for month: $ 49000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

20, Kulikova street
Strogino 8 min on foot
Size: 37 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 14594
Price for month: $ 44998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

9,11, Electodnaya street
Andronovka 7 min on foot
Size: 56 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: $ 9987
Price for month: $ 46606
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

6, Baumanskaya street
Komsomolskaya 7 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 17454
Price for month: $ 47998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

5, b. 1, Tokmakov pereulok
Komsomolskaya 15 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 17454
Price for month: $ 47998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17previousnext

1/17

35, Nignyaya Krasnoselskaya street
Komsomolskaya 5 min on foot
Size: 33 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 17454
Price for month: $ 47998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

24, b. 2, Ryazanskiy prospekt
Ryazanskiy-prospekt 10 min on foot
Size: 50 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 11760
Price for month: $ 49000
office rent сильвер хаус-1office rent сильвер хаус-2office rent сильвер хаус-3office rent сильвер хаус-4office rent сильвер хаус-5office rent сильвер хаус-6office rent сильвер хаус-7office rent сильвер хаус-8previousnext

1/8

8A, Vernadskovo prospect
Ramenki 7 min on foot
Size: 29 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 20455
Price for month: $ 49432
office rent sk plaza-1office rent sk plaza-2office rent sk plaza-3office rent sk plaza-4office rent sk plaza-5office rent sk plaza-6office rent sk plaza-7office rent sk plaza-8office rent sk plaza-9office rent sk plaza-10office rent sk plaza-11office rent sk plaza-12office rent sk plaza-13office rent sk plaza-14office rent sk plaza-15previousnext

1/15

163a, b.2, Dmitrovskoye shosse
Altufyevo min transport
Size: 49 sq. m.
Floor: 25
Price for year/m2: $ 12284
Price for month: $ 50159