Commission 0%

Found 1708 offices

office rent барклай парк-1office rent барклай парк-2office rent барклай парк-3office rent барклай парк-4office rent барклай парк-5office rent барклай парк-6office rent барклай парк-7office rent барклай парк-8office rent барклай парк-9office rent барклай парк-10previousnext

1/10

6, b. 3, Barklaya street
Park pobedy 9 min on foot ,
Bagrationovskaya 7 min on foot
Size: 37 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 21988
Price for month: $ 67796
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

5, b. 1, Tokmakov pereulok
Komsomolskaya 15 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: $ 17361
Price for month: $ 67997
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

60А, Dmitrovskoe shosse
Vladykino 15 min on foot
Size: 69 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 11826
Price for month: $ 67999
office rent мосэнка плаза 3-1office rent мосэнка плаза 3-2office rent мосэнка плаза 3-3office rent мосэнка плаза 3-4office rent мосэнка плаза 3-5office rent мосэнка плаза 3-6office rent мосэнка плаза 3-7office rent мосэнка плаза 3-8office rent мосэнка плаза 3-9office rent мосэнка плаза 3-10office rent мосэнка плаза 3-11office rent мосэнка плаза 3-12office rent мосэнка плаза 3-13office rent мосэнка плаза 3-14office rent мосэнка плаза 3-15office rent мосэнка плаза 3-16office rent мосэнка плаза 3-17office rent мосэнка плаза 3-18office rent мосэнка плаза 3-19office rent мосэнка плаза 3-20office rent мосэнка плаза 3-21previousnext

1/21

24/27, Sadovaya Samotechnaya street
Tzvetnoy bulvar 5 min on foot
Size: 32 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 28000
Price for month: $ 74666
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

31, b. Б, Shabolovka street
Serpuhovskaya 5 min on foot
Size: 38 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: $ 21652
Price for month: $ 68564
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

7, b. 1, Pokrishkina street
Troparevo 15 min on foot
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12841
Price for month: $ 69555
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

47 km, b. 21, MKAD
Yugo-Zapadnaya min transport
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12841
Price for month: $ 69555
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Ochakovskoe shosse
Kuncevskaya min transport
Size: 65 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12832
Price for month: $ 69506
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18previousnext

1/18

3/5, b. 1, Dobrolyubova street
Dmitrovskaya 15 min on foot
Size: 47 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 18500
Price for month: $ 72458
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9previousnext

1/9

28, Ochakovskoe shosse
Kuncevskaya min transport
Size: 66 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 12764
Price for month: $ 70202
None-1None-2previousnext

1/2

17-19, Posledniy pereulok
Tzvetnoy bulvar 7 min on foot
Size: 46 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 20000
Price for month: $ 76666
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

24, b. 1, Radio street
Baumanskaya 15 min on foot
Size: 85 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9952
Price for month: $ 70493
None-1None-2None-3previousnext

1/3

8, b. 1, Novaya Perevedenovskaya street
Krasnoselskaya 10 min on foot
Size: 85 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 9952
Price for month: $ 70493
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16previousnext

1/16

16, b. 1, Viborgskaya street
Vodniy stadion 11 min on foot ,
Koptevo 10 min on foot
Size: 41 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 20669
Price for month: $ 70619
office rent chaika plaza 2-1office rent chaika plaza 2-2office rent chaika plaza 2-3office rent chaika plaza 2-4office rent chaika plaza 2-5office rent chaika plaza 2-6office rent chaika plaza 2-7office rent chaika plaza 2-8office rent chaika plaza 2-9office rent chaika plaza 2-10office rent chaika plaza 2-11office rent chaika plaza 2-12office rent chaika plaza 2-13office rent chaika plaza 2-14office rent chaika plaza 2-15office rent chaika plaza 2-16previousnext

1/16

28, Sredniy Tishinskiy pereulok
Belorusskaya 10 min on foot
Size: 37 sq. m.
Floor: 3 out of 7
Price for year/m2: $ 25000
Price for month: $ 77083
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 59 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 14409
Price for month: $ 70844
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

26, b. 1, Ryabinovaya street
Kuncevskaya min transport
Size: 72 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11833
Price for month: $ 70998
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

47 km, b. 21, MKAD
Yugo-Zapadnaya min transport
Size: 72 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 11833
Price for month: $ 70998
office rent sk plaza-1office rent sk plaza-2office rent sk plaza-3office rent sk plaza-4office rent sk plaza-5office rent sk plaza-6office rent sk plaza-7office rent sk plaza-8office rent sk plaza-9office rent sk plaza-10office rent sk plaza-11office rent sk plaza-12office rent sk plaza-13office rent sk plaza-14office rent sk plaza-15previousnext

1/15

163a, b.2, Dmitrovskoye shosse
Altufyevo min transport
Size: 70 sq. m.
Floor: 8
Price for year/m2: $ 12183
Price for month: $ 71067
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15previousnext

1/15

24, b. 2, Ryazanskiy prospekt
Ryazanskiy-prospekt 10 min on foot
Size: 72 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: $ 11950
Price for month: $ 71700
None-1None-2None-3None-4previousnext

1/4

6, Baumanskaya street
Komsomolskaya 7 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 16953
Price for month: $ 72050
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

5, b. 1, Tokmakov pereulok
Komsomolskaya 15 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 16953
Price for month: $ 72050
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17previousnext

1/17

35, Nignyaya Krasnoselskaya street
Komsomolskaya 5 min on foot
Size: 51 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 16953
Price for month: $ 72050
barklay_plaza-1barklay_plaza-2barklay_plaza-3barklay_plaza-4barklay_plaza-5barklay_plaza-6barklay_plaza-7barklay_plaza-8barklay_plaza-9barklay_plaza-10barklay_plaza-11barklay_plaza-12barklay_plaza-13barklay_plaza-14barklay_plaza-15barklay_plaza-16barklay_plaza-17barklay_plaza-18barklay_plaza-19barklay_plaza-20barklay_plaza-21previousnext

1/21

6 b 5, Barklaya street
Fili 11 min on foot ,
Park pobedy 9 min on foot ,
Bagrationovskaya 12 min on foot
Size: 42 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 20663
Price for month: $ 72320
office rent барклай парк-1office rent барклай парк-2office rent барклай парк-3office rent барклай парк-4office rent барклай парк-5office rent барклай парк-6office rent барклай парк-7office rent барклай парк-8office rent барклай парк-9office rent барклай парк-10previousnext

1/10

6, b. 3, Barklaya street
Park pobedy 9 min on foot ,
Bagrationovskaya 7 min on foot
Size: 42 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 20663
Price for month: $ 72320