Commission 0%

Found 1708 offices

None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14previousnext

1/14

57, Dubininskaya street
Serpuhovskaya 15 min on foot
Size: 1651 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20previousnext

1/20

7,b. 1, Pavlovskaya street
Serpuhovskaya 7 min on foot
Size: 1651 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

119а, Leninskiy prospect
Troparevo 15 min on foot
Size: 1687 sq. m.
Floor: 6
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23None-24None-25None-26None-27None-28None-29None-30None-31None-32None-33previousnext

1/33

119а, Leninskiy prospect
Troparevo 15 min on foot
Size: 1687 sq. m.
Floor: 7
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
office rent mfk orugeyniy-1office rent mfk orugeyniy-2office rent mfk orugeyniy-3previousnext

1/3

41, Oruzgeiniy pereulok
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 1690 sq. m.
Floor: 2 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19previousnext

1/19

11, 1-y Magistralniy tupik
Begovaya 6 min transport ,
Shelepikha 10 min transport
Size: 2233 sq. m.
Floor: 13
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
office rent mfk orugeyniy-1office rent mfk orugeyniy-2office rent mfk orugeyniy-3previousnext

1/3

41, Oruzgeiniy pereulok
Novoslobodskaya 10 min on foot ,
Mayakovskaya 10 min on foot
Size: 2480 sq. m.
Floor: 7 out of 24
Price for year/m2: On request
Price for month: On request
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7previousnext

1/7

47 km, b. 21, MKAD
Yugo-Zapadnaya min transport
Size: 2698 sq. m.
Floor: 5
Price for year/m2: On request
Price for month: On request