Commission 0%

Found 515 offices

Federation tower, 5th floor-1Federation tower, 5th floor-2Federation tower, 5th floor-3Federation tower, 5th floor-4Federation tower, 5th floor-5Federation tower, 5th floor-6Federation tower, 5th floor-7Federation tower, 5th floor-8previousnext

1/8

12, Presnenskaya emb.
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 8 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 5 out of 95
Price for year/m2: $ 66000
Price for month: $ 110000
Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-1Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-2Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-3Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-4Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-5Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-6Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-7Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-8Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-9Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-10Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-11Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-12Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-13previousnext

1/13

6/2, Presnenskaya Emb.
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Size: 128 sq. m.
Floor: 17 out of 60
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 426666
Capital city, Nothern block, 11th floor-1Capital city, Nothern block, 11th floor-2Capital city, Nothern block, 11th floor-3Capital city, Nothern block, 11th floor-4Capital city, Nothern block, 11th floor-5Capital city, Nothern block, 11th floor-6Capital city, Nothern block, 11th floor-7Capital city, Nothern block, 11th floor-8Capital city, Nothern block, 11th floor-9Capital city, Nothern block, 11th floor-10Capital city, Nothern block, 11th floor-11Capital city, Nothern block, 11th floor-12Capital city, Nothern block, 11th floor-13previousnext

1/13

Presnenskaya naberegnaya 8c1
Megdunarodnaya 7 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Delovoy Centr 4 min on foot
Size: 188 sq. m.
Floor: 11 out of 76
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 548333
Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-1Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-2Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-3Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-4Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-5Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-6Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-7Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-8Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-9Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-10Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-11Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-12Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-13Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-14Federation tower, West building, 60th floor, Offices for let-15previousnext

1/15

12, Presnenskaya emb.
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Delovoy Centr 7 min on foot
Size: 175 sq. m.
Floor: 60 out of 67
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 656250
Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-1Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-2Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-3Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-4Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-5Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-6Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-7Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-8Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-9Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-10Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-11Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-12Imperia Tower, Northern lobby, 17th floor-13previousnext

1/13

6/2, Presnenskaya Emb.
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 9 min on foot ,
Delovoy Centr 2 min on foot
Size: 210 sq. m.
Floor: 17 out of 60
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 700000
Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-1Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-2Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-3Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-4Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-5Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-6Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-7Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-8Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-9Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-10Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-11Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-12Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-13Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-14Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-15Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-16Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-17Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-18Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-19Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-20Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-21previousnext

1/21

6/2, Presnenskaya Embankment
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 1 min on foot
Size: 360 sq. m.
Floor: 23 out of 60
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 1350000
office rent vivaldi plaza-1office rent vivaldi plaza-2office rent vivaldi plaza-3office rent vivaldi plaza-4office rent vivaldi plaza-5previousnext

1/5

2, Letnikovskaya street
Paveletskaya 10 min on foot ,
Serpuhovskaya 2 min transport
Size: 515 sq. m.
Floor: 1 out of 9
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 1287500
Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-1Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-2Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-3Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-4Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-5Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-6Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-7Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-8Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-9Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-10Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-11Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-12Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-13Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-14Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-15Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-16Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-17Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-18Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-19Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-20Imperia Tower, Northern lobby, 23th floor-21previousnext

1/21

6/2, Presnenskaya Embankment
Megdunarodnaya 9 min on foot ,
Vystavochnaya 10 min on foot ,
Delovoy Centr 1 min on foot
Size: 528 sq. m.
Floor: 23 out of 60
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 1980000
office rent vivaldi plaza-1office rent vivaldi plaza-2office rent vivaldi plaza-3office rent vivaldi plaza-4office rent vivaldi plaza-5previousnext

1/5

2, Letnikovskaya street
Paveletskaya 10 min on foot ,
Serpuhovskaya 2 min transport
Size: 1380 sq. m.
Floor: 5 out of 9
Price for year/m2: $ 30000
Price for month: $ 3450000
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11previousnext

1/11

26, b. 1, prospect Mira
Prospect Mira 4 min on foot
Size: 11 sq. m.
Floor: 8
Price for year/m2: $ 36000
Price for month: $ 33000
office rent оптимус-1office rent оптимус-2office rent оптимус-3office rent оптимус-4previousnext

1/4

9 км, Rublevo-Uspenskoe shosse
Krylatskoe 20 min transport
Size: 27 sq. m.
Floor: 8
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 42750
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12previousnext

1/12

43, b. 3, Hersonskaya street
Novie Cheremushki 15 min on foot
Size: 19 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 25578
Price for month: $ 40498
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8previousnext

1/8

24, b. 1, Novoslobodskaya street
Mendeleevskaya 7 min on foot ,
Novoslobodskaya 2 min on foot
Size: 10 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 49576
Price for month: $ 41313
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

30А, b. 1, Bolshaya Gruzinskaya street
Barrikadnaya 6 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 5 min on foot
Size: 14 sq. m.
Floor: 1
Price for year/m2: $ 40000
Price for month: $ 46666
office rent aurora business park-1office rent aurora business park-2office rent aurora business park-3office rent aurora business park-4office rent aurora business park-5office rent aurora business park-6office rent aurora business park-7office rent aurora business park-8office rent aurora business park-9office rent aurora business park-10office rent aurora business park-11office rent aurora business park-12office rent aurora business park-13office rent aurora business park-14office rent aurora business park-15office rent aurora business park-16previousnext

1/16

82/2, Sadovnicheskaya street
Paveletskaya 8 min on foot ,
Taganskaya 14 min transport
Size: 20 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 32500
Price for month: $ 54166
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17previousnext

1/17

9, Zemlyanoy Val street
Kurskaya 7 min on foot ,
Chkalovskaya 11 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 4 out of 12
Price for year/m2: $ 36000
Price for month: $ 60000
office rent udaltsova plaza-1office rent udaltsova plaza-2office rent udaltsova plaza-3office rent udaltsova plaza-4previousnext

1/4

1a, Udaltsova street
Prospekt vernadskovo 14 min on foot ,
Novie Cheremushki 4 min transport ,
Yugo-Zapadnaya 4 min transport
Size: 26 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 35000
Price for month: $ 75833
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10None-11None-12None-13None-14None-15None-16None-17None-18None-19None-20None-21None-22None-23previousnext

1/23

30А, b. 1, Bolshaya Gruzinskaya street
Barrikadnaya 6 min on foot ,
Krasnopresnenskaya 5 min on foot
Size: 18 sq. m.
Floor: 2
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 90000
office rent оптимус-1office rent оптимус-2office rent оптимус-3office rent оптимус-4previousnext

1/4

9 км, Rublevo-Uspenskoe shosse
Krylatskoe 20 min transport
Size: 57 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 19000
Price for month: $ 90250
office rent lotte plaza-1office rent lotte plaza-2office rent lotte plaza-3office rent lotte plaza-4office rent lotte plaza-5office rent lotte plaza-6office rent lotte plaza-7office rent lotte plaza-8office rent lotte plaza-9office rent lotte plaza-10office rent lotte plaza-11office rent lotte plaza-12office rent lotte plaza-13office rent lotte plaza-14office rent lotte plaza-15office rent lotte plaza-16office rent lotte plaza-17office rent lotte plaza-18office rent lotte plaza-19office rent lotte plaza-20office rent lotte plaza-21office rent lotte plaza-22previousnext

1/22

8, Novinskiy boulevard
Smolenskaya 6 min on foot ,
Arbatskaya 16 min on foot
Size: 15 sq. m.
Floor: 9 out of 21
Price for year/m2: $ 50000
Price for month: $ 71875
office rent smolensky passage-1office rent smolensky passage-2office rent smolensky passage-3office rent smolensky passage-4office rent smolensky passage-5office rent smolensky passage-6office rent smolensky passage-7office rent smolensky passage-8office rent smolensky passage-9office rent smolensky passage-10office rent smolensky passage-11office rent smolensky passage-12office rent smolensky passage-13office rent smolensky passage-14office rent smolensky passage-15previousnext

1/15

3, Smolenskaya square
Smolenskaya 7 min on foot ,
Kiyevskaya 15 min on foot
Size: 15 sq. m.
Floor: 6 out of 10
Price for year/m2: $ 60000
Price for month: $ 75000
office rent voentorg-1office rent voentorg-2office rent voentorg-3office rent voentorg-4office rent voentorg-5office rent voentorg-6office rent voentorg-7office rent voentorg-8office rent voentorg-9office rent voentorg-10previousnext

1/10

10, Vozdvizhenka street
Biblioteka imeni Lenina 4 min on foot ,
Arbatskaya 2 min on foot ,
Aleksandrovskiy sad 3 min on foot
Size: 20 sq. m.
Floor: 3 out of 5
Price for year/m2: $ 45000
Price for month: $ 75000
None-1None-2None-3None-4None-5previousnext

1/5

5, Petrovka street
Teatralnaya 9 min on foot ,
Ohotniy Ryad 9 min on foot ,
Kuznetskiy most 3 min on foot
Size: 25 sq. m.
Floor: 4
Price for year/m2: $ 46000
Price for month: $ 95833
office rent aurora business park-1office rent aurora business park-2office rent aurora business park-3office rent aurora business park-4office rent aurora business park-5office rent aurora business park-6office rent aurora business park-7office rent aurora business park-8office rent aurora business park-9office rent aurora business park-10office rent aurora business park-11office rent aurora business park-12office rent aurora business park-13office rent aurora business park-14office rent aurora business park-15office rent aurora business park-16previousnext

1/16

82/2, Sadovnicheskaya street
Paveletskaya 8 min on foot ,
Taganskaya 14 min transport
Size: 30 sq. m.
Floor: 2 out of 10
Price for year/m2: $ 32500
Price for month: $ 81250
None-1None-2None-3None-4None-5None-6None-7None-8None-9None-10previousnext

1/10

5, b. 1, Bolshaya Sadovaya street
Mayakovskaya 5 min on foot
Size: 40 sq. m.
Floor: 3
Price for year/m2: $ 36000
Price for month: $ 120000